Novinky

Změna výcvikových časů

V průběhu měsíce prosince proběhla vánoční besídka, kde jsme se domluvili na úpravě návštěvy členů ve výcvikovém prostoru. Vzhledem k tomu, že vedoucí klubu v Dunajovicích si vyčlenil čas pro vlastní výcvik, žádáme všechny členy, aby výcvikové středisko navštěvovali jen v určených časech a to takto:

V týdnu dle domluvy
O víkendu  sobota od 10,00 hod.

V ostatních termínech jen po osobní domluvě s vedoucím klubu.
Děkujeme za pochopení!

Stěhování a cvičáku v Chlumu u Třeboně

Začalo nové období pro kynologický klub v Chlumu u Třeboně. Po 26 letech se díky nenažranosti majitelů pozemků, kteří nás dohnali až k soudu jsme tyto pozemky museli opustit. Po celých 26 let se členové ZKO o tyto pozemky starali, sekali trávu, nálety a udržovali pozemek v perfektním stavu, kdy za celou dobu se majitelé pozemků zde vůbec neobjevili až nakonec zavětřili mamon. A to členové ZKO odmítli .Díky pochopení Městyse v Chlumu u Třeboně kynologický klub získal nový pozemek na bývalém tréninkovém hřišti. Za to patří dík všech členů  ZKO, všem zastupitelům Městyse Chlum u Třeboně.

uloženo